Runt om i världen har olika trädgårdstraditioner utvecklats. Dessa har sedan spritt sig till andra länder, där de har utvecklats ytterligare. Om man står i begrepp att anlägga en trädgård kan man hämta inspiration från en eller flera lokala trädgårdstraditioner.

Vissa typer av trädgårdar har blivit mer spridda än andra. Dit hör bl.a. den engelska parken, som ursprungligen utvecklades som slotts- och herrgårdsträdgårdar. En annan trädgårdstyp som spridits över världen är den japanska. Den har i sin tur utvecklats ur den kinesiska trädgården.

Japansk teträdgård

I västvärlden talar vi om den japanska trädgården som om det bara fanns en typ, men i själva verket finns det flera typer av trädgårdar i Japan, utvecklade för olika ändamål. En intressant trädgårdstyp är teträdgården, på japanska kallad roji. Denna trädgårdstyp utvecklades under medeltiden för den japanska teceremonin. Trädgården inrymmer ett tehus, som man når fram till efter att ha följt en stig som ska försätta vandraren i ett meditativt tillstånd. Därför består trädgården främst av gröna växter, som inte kan distrahera vandraren.

Det är kanske inte många som idag har plats för ett japanskt tehus i sin trädgård, men för den som upplever mycket stress i vardagen kan detta tjäna som inspiration. Att skapa ett lugnt rum i sin trädgård behöver inte innebära en gigantisk arbetsinsats.

Persisk trädgård

För den som vill anlägga en trädgård som ska få bostadshuset att framstå som extra pampigt är den persiska trädgården ett givet val. Denna trädgårdstyp byggdes ofta framför palats, och spred sig från dåvarande Persien till bl.a. Spanien och Indien. En av de största persiska trädgårdarna i världen finns vid Taj Mahal.

Utmärkande för en persisk trädgård talet fyra. Trädgården är nästan alltid kvadratisk eller rektangulär, och består av fyra delar: träd, vatten, sten och lägre planteringar. Vanligen finns en bassäng, gärna med fontän, i mitten, med stenlagda gångar på båda sidor. Gångarna är i sin tur kantade av träd i räta rader, och mellan gångarna är buskar och blommor planterade. Trädgården är vanligen placerad framför ett palats, som speglas i bassängens yta. Det är inte en trädgård för lek eller odling av nyttoväxter.

Spansk trädgård

Den spanska trädgården påminner en aning om den persiska, och det är inte så konstigt. Spanien var under lång tid erövrat av morerna, som förde med sig element från den muslimska världen. Förutom inspiration från Persien syns även spår av romerska och arabiska trädgårdstraditioner.

En klassisk spansk trädgård är omgiven av murar, och orienterad efter de fyra väderstrecken. Vatten flyter i avlånga kanaler, mellan rader av fruktträd och väldoftande växter. Eftersom det kan bli mycket varmt i Spanien på sommaren erbjuder trädgårdarna svalka, skugga och väldoft.

Nederländsk trädgård

Nederländerna är Europas mest tätbefolkade land, och det märks också i tärdgårdsdesignen. En nederländsk trädgård utmärks av ett effektivt platsutnyttjande. Planteringarna är geometriskt utformade, och det finns ofta en symmetri. I mitten finns täta bäddar av färgglada blommor, och kring dessa täta, välklippta buskar.
Trädgården kan vara en del av en större trädgård eller park, och omges även då med murar eller häckar.